ISI NEM CİHAZI (Eczane)

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31 Aralık 2018 Tarihli ve 30642 Sayılı Resmî Gazete - 4. Mükerrer'de yayınlandı.

​Eczane Levhaları ve Sıcaklık, Nem Takibi

12/4/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin yedinci fıkrası ''Özel saklama koşulu gerektiren veya soğuk zincire tâbi ilaçların; saklama koşullarına uygun olarak eczaneye kabul edilmesi, saklanması ve aynı şartlara uygun olarak hastalara sunulması gerekir. Ayrıca soğuk zincir ilaçların konulması için buzdolabı bulundurulur. Buzdolabı ve eczane içi sıcaklık nem takibinin sağlanması için kayıtların düzenli tutulması kritik durumlarda uyarı verecek erken uyarı sisteminin ve geriye dönük hafıza kaydı bulunan termometrenin bulunması ve eczanede bulunması gereken tüm cihazların düzenli aralıklarla muayenelerinin/kalibrasyonlarının yapılması gerekir.” şeklinde değiştirilmiştir.

Eczane Denetim Formunuzda Sıcaklık ve Nem İle İlgili Maddeler;

22.Buzdolabı içi sıcaklık ve eczane içi sıcaklık ne nem takibinin sağlanması için kritik durumlarda uyarı verecek erken uyarı sistemi ve geriye dönük hafıza kaydı bulunan termometre var mı?

23.Erken uyarı sisteminde aksiyon ve alarm limitleri ilacın saklama koşullarına uygun olarak tanımlanmış mı?

24.Sıcaklık ve Nem uygun sınırlarda mı? (Eczane Dolabınız: 2-8 Derece,Eczane Ortamı Sıcaklık : 15-25 ,Nem Değerleriniz 15-65 aralığında olmalıdır.)

25.Sıcaklık ve nem ile ilgili kayıtlar düzenli olarak tutuluyor mu?

26.Buzdolabı sıcaklık kontrolü için,buzdolabı içinde bulunan termometrenin sıcaklık kayıtları düzenli tutuluyor mu?

27.Özel saklama koşulu gerektiren veya soğuk zincire tabi ilaçların saklama koşullarına uygun olarak eczaneye kabul edilmesi,saklanması ve aynı şartlara uygun olarak hastalara sunulması sağlanıyor mu?

WhatsApp chat
WhatsApp chat